ASP.NET Core - mockování HTTP závislostí v unit testech

Určitě jste se s podobnou situací setkali už nesčetněkrát - potřebujete napsat unit testy pro nějakou servisu/službu ve vaší aplikaci, ale služba obsahuje další závislosti. Například volá databázi, HTTP požadavky, pracuje se souborovým systémem a jiné.

Read More