Azure Blob Storage - StartCopyFromUri

Funkce StartCopyFromUri ve službě Azure Blob Storage slouží pro nepřímé kopírování vašich blobů v rámci jednotlivých Storage Accountů - tzv. pomocí odkazu na cizí Blob, můžete pomocí StartCopyFromUri zahájit asynchroní kopírování Blobu na váš Storage Account, který se děje na pozadí služby Azure Blob Storage.

Stav kopírovaného Blobu potom jen můžete kontrolovat pomocí proměnné CopyStatus, která znázorňuje stav.

Dále můžete pracovat s metodama

using Azure.Storage.Blobs;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace AzureStorageBlobCopy
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      var connectionString = "";
      var containerName = "";
      var blobName = "";
      var sourceBlobUrl = "";

      var blobServiceClient = new BlobServiceClient(connectionString);
      var blobContainerClient = await blobServiceClient.CreateBlobContainerAsync(containerName);
      var blobClient = blobContainerClient.Value.GetBlobClient(blobName);
      
      await blobClient.StartCopyFromUriAsync(new Uri(sourceBlobUrl));

      while (true)
      {
        var properties = await blobClient.GetPropertiesAsync();
        if(properties.Value.CopyStatus == Azure.Storage.Blobs.Models.CopyStatus.Success)
        {
          //Logic
          break;
        }
        
        await Task.Delay(1000);
      }
    }
  }
}
Written on September 7, 2020