DotVVM - použití komponenty Validator

Ještě pořád neznáte framework DotVVM?

Komponenta Validator slouží pro zobrazení validačních hlášek, které jsou součástí Validation.Target. Pokud není Validation.Target nastavený, validuje se celý ViewModel.

Proměnné

 • InvalidCssClass - nastaví css třídu při nevalidním stavu
 • SetToolTipText - zobrazí validační hlášku jako tooltip na kontrolce
 • ShoErrorMessageText - zobrazí validační zprávu
 • Value - hodnota, které se validuje

Použítí

Validator můžeme použít jako samostatnou komponentu a proměnné nastavit přímo.

<dot:Validator Value="{value: Text}" InvalidCssClass="error" .. />

Nebo můžeme všechny proměnné použít na jakékoliv DotVVM kontrolce.

 <dot:TextBox Text="{value: Text}" Validator.Value="{value: Text}" InvalidCssClass="error" .. />

Pokud chcete udělat kompletní výpis všech validačních hlášek, můžete použít komponentu ValidationSummary.

<dot:ValidationSummary />

Příklad

Na stránce máme dva formuláře, které budeme postupně zobrazovat a data budeme validovat jen v aktuálním formuláři, který je právě zobrazený.

Vytvoříme dva objekty, které reprezentují formuláře s validacemi a metodu, která přepíná formuláře. Pokud jsou data validní, tak se zobrazí další formulář.

public class DefaultViewModel : MasterPageViewModel
{
  public Form_1 Form_1 { get; set; } = new Form_1();
  public Form_1 Form_2 { get; set; } = new Form_2();

  public int CurrentForm { get; set; } = 1;
  public void Next()
  {
    if (CurrentForm == 1)
    {
      CurrentForm += 1;
    }
  }
}

public class Form_1
{
  [Required]
  public string FirstName { get; set; }
  [Required]
  public string LastName { get; set; }
}

public class Form_2
{
  [Required]
  [EmailAddress]
  public string Email { get; set; }
}

U jednotlivých formulářů musíme nastavit Validation.Target, abychom při kliknutí na tlačítko Další validovali jen aktuální formulář.

<div Visible="{value: _root.CurrentForm == 1}" Validator.ShowErrorMessageText="true">
  <form Validation.Target="{value: Form_1}">
    <div>
      <dot:TextBox Text="{value: Form_1.FirstName}" Validator.Value="{value: Form_1.FirstName}" />
    </div>
    <div>
      <dot:TextBox Text="{value: Form_1.LastName}" Validator.Value="{value: Form_1.LastName}" />
    </div>
    <dot:Button Click="{command: Next()}" Text="Další" />
  </form>
</div>
<div Visible="{value: _root.CurrentForm == 2}" Validator.ShowErrorMessageText="true">
  <form Validation.Target="{value: Form_2}">
    <div>
      <dot:TextBox Text="{value: Form_2.Email}" Validator.Value="{value: Form_2.Email}" />
    </div>
    <dot:Button Click="{command: Next()}" Text="Další" />
  </form>
</div>

Written on July 15, 2019